Munkavédelmi vezető feladatköre

Írta: Super User on . Beküldve: Uncategorised

 • A vállalkozó közvetlen irányításával végzi munkavédelemmel kapcsolatos feladatát: a munkavédelmi tevékenység szervezését, gyakorlati végrehajtását és ellenőrzését.
 • Munkavédelmi kérdésekben helyettesíti a vállalkozót és képviseli a vállalkozást a felügyeleti, ellenőrző szerveknél.
 • Gondoskodik az MvSz rendszeres módosításáról. benne  a védőeszköz, tisztálkodó eszköz védőital  juttatás rendszere , képernyő előtti munkavégzés , orvosi vizsgálatok rendje
 • Biztosítja az érvényben lévő rendeletek alapján a munkahelyi balesetek kivizsgálását, nyilvántartását és megküldését az illetékes szerveknek.
 • Vizsgálja és ellenőrzi a munkavégzés során keletkezett baleseteket, azok okait, és a felügyeleti szerveknek küldendő baleseti jegyzőkönyveket elkészíti aláírásra.
 • Gondoskodik arról, hogy az ellenőrző szervek , hatóságok szemléi, vezetői ellenőrzések során feltárt hiányosságokat a megadott határidőre felszámolják.
 • Végrehajtja a vállalkozás dolgozóinak az MvSz-ben meghatározott munkavédelmi elméleti oktatását, továbbképzését és vizsgáztatását.
 • Gondoskodik a munkavédelmi rendeletek, kiadványok, propaganda-anyagok, szemléltető és oktató eszközök megfelelő mennyiségű beszerzéséről és felhasználásáról.
 • Veszélyhelyzet esetén – annak elhárításáig – a veszélyes tevékenységek, egyes gépek, berendezések felfüggesztését elrendelheti.
 • A feladatkör ellátása érdekében külső szakember segítségét veheti igénybe, a vállalkozóval történő előzetes egyeztetés szerint.
 • Ellátja az Mvt. 8. §.- ban szaktevékenységnek minősített feladatokat, úgymint:
  1. A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének  elrendelését /munkavédelmi üzembe helyezését / megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.
  2. A veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítását megelőző vizsgálatot.
  3. Az Mvt. Által megadott esetekben /veszélyhelyzet, baleset / a munkaeszköz, technológia, védőeszköz, munkahely soron kívüli biztonsági felülvizsgálatát.
  4. Kapcsolatot tart az alvállalkozók mv-i képviselőjével.
  5. A súlyos munkabaleset, valamint a munkaeszköz, technológia hiányossága miatt egyszerre két v. több személy sérülését, illetve egészségkárosodását okozó munkabaleset kivizsgálását.

Emelőgép szakértő feladatköre

Írta: Super User on . Beküldve: Uncategorised

(Csak szakértő végezheti)

Ellátja a Munkavédelmi törvény. 8. §.- ban szaktevékenységnek minősített feladatokat, úgymint:

 • A vonatkozó rendeletekben nevesített veszélyes gépek folyamatos ellenőrzését ezen gépek besorolását szerkezeti és fővizsgálatait végzi , dokumentálja
 • A veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének  elrendelését /munkavédelmi üzembe helyezését / megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot.
 • A veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítását megelőző vizsgálatot.
 • Az Mvt. Által megadott esetekben /veszélyhelyzet, baleset / a munkaeszköz, technológia, védőeszköz, munkahely soron kívüli biztonsági felülvizsgálatát.
 • Az egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározását.
 • A súlyos munkabaleset, valamint a munkaeszköz, technológia hiányossága miatt egyszerre két v. több személy sérülését, illetve egészségkárosodását okozó munkabaleset kivizsgálását.

Környezetédelem

Írta: Super User on . Beküldve: Uncategorised

Szolgáltatásaink

 • Környezetvédelmi hatósági adatszolgáltatások
 • Légszennyezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (LM, LAL)
 • Vízszennyezéssel kapcsolatos adatszolgáltatás (FAVI ENG ÉJ, FAVI-ENG)
 • Környezethasználati monitoring adatszolgáltatás (FAVI-MIR)
 • Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás
 • Motorbenzin tároló tartályok kötelező adatbejelentése
 • Hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgáltatás
 • Egyéni és kollektív védőeszközök juttatási rendjének meghatározása
 • Környezetterhelési díj kiszámítása
 • Környezetvédelmi dokumentációk elkészítése
 • Hulladékkezelési utasítás készítése
 • A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységekről anyagmérleg elkészítése
 • Üzemi kárelhárítási terv készítése
 • Környezetvédelmi engedélyeztetési dokumentációk összeállítása
 • Környezetvédelmi hatástanulmány készítése a vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján
 • Munkahelyek ergonomikus kialakításának szakmai támogatása
 • Környezeti állapotfelmérés EN ISO 14001 szerint
 • Teljes körű környezetvédelmi ügyintézés
 • Környezetvédelmi oktatások előkészítése, előírások, begyakorlás
 • Technológiai adatbázis kidolgozása

Mérések

Írta: Super User on . Beküldve: Uncategorised

Szolgáltatásaink

 • Munkahelyi zajmérés
 • Gépek zajmérése
 • Környezeti zajmérés
 • Akusztikai hatásterület lehatárolás
 • Munkahelyi megvilágítás mérés
 • Terek , csarnokok megfelelőségi értékeinek megállapítása
 • Munkahelyek , épületek, csarnokok hőmérsékleteinek mérése
 • Effektív hőmérsékletek meghatározása
 • Nyitott és zárt munkahelyek páratartalmának meghatározása
 • UV mérés
 • PH értékek mérése
 • Daruk lehajlás mérése
 • Véralkohol szint meghatározása műszeres méréssel és szondával

 

 


Minden mérőeszközünket rendszeresen hitelesítjük az Országos Mérésügyi Hivatalnál

Tűzvédelmi szolgáltatásaink

Írta: Super User on . Beküldve: Uncategorised

 • Tűzvédelmi szabályzat, készítés (5 dolgozói létszám felett)
 • Tűzriadó terv készítése
  a) az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
  b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
  c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
  d) kereskedelmi szálláshelyre;
  e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat
 • Tűzvédelmi oktatás megtartása
 • Elektromos hálózat tűzvédelmi felülvizsgálata
 • Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata
 • Beépített tűzjelzők felülvizsgálata
 • A járművekre vonatkozó tűzvédelmi előírások elkészítése
 • Biztonsági jelzések meghatározása, és kihelyezése
 • Kiürítési tervek készítése, azok oktatása, gyakoroltatása
 • Biztonsági jelzések meghatározása, és kihelyezése
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatásra való felkészítés
 • Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
 • Hatósági ellenőrzéseken a munkáltató képviselete

Elérhetőségünk